Ποιητική Αλήθεια

"Γιατί η διαφορά η τρομερή εστάθηκε ότι οι ποιητές, που μοιάζαν την αλήθεια, είπανε ψέματα. Εγώ όμως, που μοιάζει με τα ψέματα, έζησα την αλήθεια"

Ἀρχεῖο γιὰ τὴν κατηγορία “Βανδαλισμένο Ξωκλήσι”

Γιώργος Ευγένιος Τζωρτζίνης – Βανδαλισμένο Ξωκλήσι

Βάλε μιὰ δύναμη ὕστατη ἀκόμα
κι ἡ ὥρα ἦρθε νὰ ξυπνήσῃς ἀπ’τὸ κῶμα
καρδιὰ βασανισμένη, ἀγγελικὴ μου
κι ἄνομη ἐπιθυμία μυστική μου·

τὸ τραῦμα σου ποὺ αλύτρωτο κραυγάζει
θάλασσα ποὺ ποτὲ δὲν ἡσυχάζει
κάνει το στῆθος μου, καὶ μοῦ γλυκαίνει τὸ αἷμα
σὰν νὰ βαφτίζομαι σ’αὐτὸ πού’χυσες ρέμα.

Θάλασσα κι ἠ ἀδύναμη ἀγκαλιὰ σου
ἡ δύσπιστη, καὶ τὰ δειλά φιλιά σου
που ὀρμάει ἡμιθανῆ γιὰ νὰ μὲ κλείσῃ

κι ἀλύπητη εὐτυχία γιὰ νὰ μὲ λούσῃ·
φτάνω ἐγώ, ἄλλος κανεὶς κι ἂν δὲν σ’ἀκούσῃ
μικρό, βανδαλισμένο μου ξωκλῆσι!

Περιήγηση ἄρθρων