Ποιητική Αλήθεια

"Γιατί η διαφορά η τρομερή εστάθηκε ότι οι ποιητές, που μοιάζαν την αλήθεια, είπανε ψέματα. Εγώ όμως, που μοιάζει με τα ψέματα, έζησα την αλήθεια"

Ἀρχεῖο γιὰ τὴν κατηγορία “Γεώργιος Δελής”

Γεώργιος Δελής – Σύννεφα στο Γέρμα

Το ποίημα το πήρα απ’ το 2ο τεύχος της Νέας Εστίας (1927)

Περιήγηση ἄρθρων