Ποιητική Αλήθεια

"Γιατί η διαφορά η τρομερή εστάθηκε ότι οι ποιητές, που μοιάζαν την αλήθεια, είπανε ψέματα. Εγώ όμως, που μοιάζει με τα ψέματα, έζησα την αλήθεια"

Ἀρχεῖο γιὰ τὴν κατηγορία “Ιάκωβος Καμπανέλης”

Εκδήλωση για τον Ιάκ. Καμπανέλλη (30/03/2012)

Η εκδήλωση για τον Ιάκ. Καμπανέλλη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Μαρτίου (ώρα 18.00) στην Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc (Ελ. Βενιζέλου 12Α, Πειραιάς).

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.athinorama.gr/daylife/data/events/?id=10014865

Περιήγηση ἄρθρων